Algemene Voorwaarden van Vakantieadressen.NL B.V.

Download hier de Algemene Voorwaarden van Vakantieadressen.NL B.V.

Wie zijn wij?
Wij zijn Vakantieadressen.NL B.V. (gevestigd te Needseweg 23A, 7151 MH Eibergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 69431183). Vakantieadressen.NL B.V. (hierna: “Vakantieadressen.NL” of “wij”) heeft meerdere websites waarmee het naar buiten treedt en waarop vakantiehuizen worden getoond. Voorbeelden van onze websites zijn: www.vakantieadressen.nl, www.groepsaccommodatie.nl of www.vakantieboerderij.nl.

Wat doen wij?
Vakantieadressen.NL heeft meerdere websites waarop u vakantiehuizen kunt vinden. U kunt daarbij rechtstreeks een informatieaanvraag, optie aanvraag en/of reserveringsaanvraag plaatsen bij de verhuurder. Het is ons doel om u via onze website te helpen bij het zoeken van een vakantiehuis. Wij zijn hierbij enkel een tussenpersoon die u de mogelijkheid biedt om rechtstreeks in contact te komen met de verhuurder van een vakantiehuis.

1. Wanneer gelden deze Algemene Voorwaarden?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van een (mobiele) website van Vakantieadressen.NL, bijvoorbeeld wanneer u via onze website een vakantiehuis zoekt, een informatieaanvraag en/of reserveringsaanvraag plaatst bij een verhuurder. Door gebruik te maken van onze website, bevestigd u dat u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid heeft gelezen en begrepen, en dat u ook akkoord gaat met deze voorwaarden. Naast deze Algemene Voorwaarden, bent u er van bewust dat sommige verhuurders eigen algemene voorwaarden en/of huisregels hanteren. Deze algemene voorwaarden en/of huisregels van de verhuurder kunt u rechtstreeks opvragen bij de verhuurder.


2. De positie en werkwijze van Vakantieadressen.NL
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze positie. Hierover kunnen wij kort zijn: wij (Vakantieadressen.NL) zijn enkel een tussenpersoon die met behulp van onze website u de mogelijkheid biedt om rechtstreeks in contact te komen met de verhuurder van een vakantiehuis. Dit houdt in dat verhuurders de website van Vakantieadressen.NL gebruiken om hun vakantiehuis aan te bieden aan u als potentiële gast. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via onze website vakantiehuizen te zoeken en te vergelijken. Vakantieadressen.NL heeft een dusdanige werkwijze die erop ziet dat er een rechtstreeks contact ontstaat tussen u en de verhuurder. Hierbij houden wij ons enkel bezig met het faciliteren van een website via waar dit contact tot stand kan komen. Als u contact zoekt met de verhuurder (bijvoorbeeld door een vraag te stellen, een optie aan te vragen of een reserveringsaanvraag te doen), zal deze verhuurder uw bericht rechtstreeks ontvangen. Tijdens dit contact kunnen u en de verhuurder besluiten om een (boekings)overeenkomst aan te gaan. Vakantieadressen.NL laat u en de verhuurder geheel vrij om een (boekings)overeenkomst naar eigen inzicht vorm te geven. Met '(boekings)overeenkomst' wordt bedoeld: iedere overeenkomst (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) en/of afspraken (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) die gemaakt zijn tussen de gast(en) en de verhuurder. Wij benadrukken dat wij (als Vakantieadressen.NL zijnde) geen onderdeel zijn van deze (boekings)overeenkomst tussen de gast(en) en de verhuurder.

3. Voor wie en voor welk doel zijn de vakantiehuizen bestemd?
3.1 Meerderjarig
U dient 18 jaar of ouder te zijn om een optie aanvraag of reserveringsaanvraag te mogen doen.

3.2 Geen groepen jong volwassenen
Alle vakantiehuizen op onze website zijn niet bestemd voor groepen jong volwassen, tenzij duidelijk anders wordt aangeven op onze website of de verhuurder in het contact met u aangeeft dat dit soort groepen wel welkom zijn. Onder groepen jong volwassen verstaan wij groepen die uitsluitend of in overwegende mate bestaan uit personen tot 30 jaar.

3.3 Vakantieverhuur
De vakantiehuizen op onze website worden aangeboden door de verhuurder in het kader van de particuliere vakantieverhuur. Zodoende kunt u een reserveringsaanvraag voor een periode van maximaal 4 weken plaatsen.

3.4 Onjuist gebruik van de websites van Vakantieadressen.NL
Wij willen u benadrukken dat het niet toegestaan is om de websites van Vakantieadressen.NL te gebruiken voor andere doeleinden dan in het kader van de particuliere vakantieverhuur. Zo is het niet toegestaan om de websites van Vakantieadressen te gebruiken voor het bij verhuurders onder de aandacht brengen van producten en/of diensten zoals maar niet uitsluitend verzekeringen, barbecue services, fotografie, fietsverhuur en/of promoten van andere advertentieplatformen dan Vakantieadressen.NL. Wij hebben goed contact met onze verhuurders, welke ons erop attenderen indien zij via de websites van Vakantieadressen.NL worden benaderd voor andere doeleinden dan in het kader van de particuliere vakantieverhuur.

Bij overtreding van deze bepaling bent u een direct opeisbare boete ten gunste van Vakantieadressen.NL verschuldigd van € 5.000,- (zegge: “vijf duizend euro”) per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 2500,- (zegge: “twee duizend vijf honderd euro”) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige schade of verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van Vakantieadressen.NL om volledige schadevergoeding te vorderen.

4. Informatie en gegevens over een vakantiehuis
Alle informatie en gegevens over een vakantiehuis zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben ontvangen van de desbetreffende verhuurder. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op onze website geplaatst bij het desbetreffende vakantiehuis. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website, zullen wij niet controleren of alle informatie en gegevens juist zijn. De verhuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor alle informatie en gegevens over zijn vakantiehuis. Vakantieadressen.NL draagt geen verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en gegevens en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen. Zodoende is de verhuurder ook zelf geheel verantwoordelijk voor het aanleveren van nieuwe informatie en gegevens, bijvoorbeeld als er door een verbouwing van het vakantiehuis nieuwe foto’s geplaatst moeten worden op onze website.

Over het algemeen kan gesteld worden dat u zich niet kunt beroepen tegenover de verhuurder, indien er kleine verschillen bestaan tussen de informatie en gegevens op onze website en het daadwerkelijke vakantiehuis. In de volgende bepalingen gaan wij in op specifieke soorten informatie en gegevens op onze website met betrekking tot een vakantiehuis. Komt u op onze websites iets tegen wat volgens u niet correct of onvolledig is, dan verzoeken wij u om dit aan Vakantieadressen.NL door te geven.

4.1 Getoonde prijzen
De verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de getoonde prijzen. Een overduidelijke vergissing, typefout of technische storing, bijvoorbeeld in het geval van dat er een onrealistische prijs wordt getoond, is niet bindend.

4.2 Beschikbaarheid
Nadat u een aankomst- en vertrekdatum heeft ingevuld, worden alle beschikbare vakantiehuizen getoond. Wij proberen ervoor te zorgen dat de verhuurder de beschikbaarheid van zijn vakantiehuis zo goed mogelijk bijhoudt, echter kunnen wij dit niet controleren. Helaas kunnen wij dus niet uitsluiten dat er zich onjuistheden voordoen in de getoonde beschikbaarheid, aangezien de verhuurder zelf verantwoordelijk is voor het tijdig en correct bijhouden van de beschikbaarheid van zijn vakantiehuis. Het kan dus voorkomen dat een vakantiehuis al gereserveerd is door een andere gast, ondanks dat de beschikbaarheidskalender aangeeft dat het vakantiehuis beschikbaar is. In dit geval willen u verzoeken dit direct bij ons te melden, zodat wij de verhuurder hierop kunnen aanspreken.

4.3 Foto’s
De verhuurder levert foto’s bij ons aan van zijn vakantiehuis. Wij plaatsen deze foto’s vervolgens op onze website. De verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de getoonde foto’s. Het kan echter voorkomen dat deze foto’s niet meer volledig actueel zijn, bijvoorbeeld doordat er andere stoelen staan of het buitenzwembad in de winter niet in gebruik is. Op dit soort kleine verschillen kunt u zich niet beroepen. De verhuurder is wel zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van nieuwe foto’s indien er sprake is van grote verschillen tussen de getoonde foto’s en het vakantiehuis. Een aantal vakantiehuizen die getoond worden op onze website staan op een vakantiepark. Op onze website staat dit bij dit vakantiehuis duidelijk aangegeven. Zoals u weet staan er op een vakantiepark veel soortgelijke vakantiehuizen. Hierdoor kan het dus voorkomen dat het vakantiehuis dat u reserveert niet het vakantiehuis is van de getoonde foto’s, maar een soortgelijke. Dit is een klein verschil waarop u zich niet kunt beroepen.

4.4 Teksten
De verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de getoonde teksten bij zijn vakantiehuis op onze website. Voorbeelden van teksten zijn: de beschrijving van het vakantiehuis, de kamerindeling, de faciliteiten en de omgeving.

4.5 Vertalingen
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat teksten door een vertaalprogramma zijn vertaald. Wij kunnen u dan ook niet garanderen dat de vertaalde teksten volledig juist zijn. Vakantieadressen.NL draagt voor deze informatie en gegevens geen enkele verantwoordelijkheid en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en gegevens en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

4.6 Ligging
Wij maken gebruik van een digitale kaart om een indicatie te geven van de ligging van het vakantiehuis. Wij benadrukken dat de ligging slechts een indicatie is en/of volledig onjuist kan zijn. De verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van deze indicatie. Het exacte adres ontvangt u van de verhuurder.

5. Vraag aan de verhuurder: Informatieaanvraag, optie aanvraag en reserveringsaanvraag
Wanneer u een informatieaanvraag, optie aanvraag of reserveringsaanvraag doet, moet u een aantal gegevens invullen. Dit zijn gegevens met betrekking tot uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, email, telefoonnummer, groepssamenstelling en/of dergelijke. U bent verplicht deze gegevens naar waarheid in te vullen. Bekijk hiervoor ook ons Privacy- en Cookiebeleid.

5.1 Informatieaanvraag
U kunt via onze website direct in contact komen met de verhuurder wanneer u een vraag heeft over het vakantiehuis. Zo kunt u via onze website een mail sturen naar de verhuurder en daarnaast kunt u ook telefonisch in contact komen met de verhuurder.

5.2 Optie aanvragen
Weet u nog niet zeker of u een vakantiehuis in een bepaalde periode wilt boeken, dan kunt u bij de meeste verhuurders via onze website vrijblijvend een optie aanvragen. Zo heeft u nog even de tijd om te beslissen of u het vakantiehuis wilt boeken, zonder dat andere gasten in de tussentijd het vakantiehuis kunnen boeken. Elke verhuurder is vrij om een eigen termijn te hanteren waarbinnen u de optie moet bevestigen of afwijzen. De verhuurder zal u op de hoogte stellen van de termijn die wordt gehanteerd.

5.3 Reserveringsaanvraag
Weet u al zeker in welke periode u een vakantiehuis wilt huren, dan kunt u via onze website een reserveringsaanvraag plaatsen bij de verhuurder. Een reserveringsaanvraag is nog geen daadwerkelijke boeking. Uw reserveringsaanvraag wordt pas een definitieve boeking (met betalingsverplichting) indien u en de verhuurder besluiten een (boekings)overeenkomst aan te gaan. Wij benadrukken nogmaals dat u en de verhuurder vrij zijn in het tot stand laten komen en vormgeven van een (boekings)overeenkomst. Wij zijn geen partij binnen een dergelijke overeenkomst. Daarnaast bent u er van bewust dat naast deze Algemene Voorwaarden, sommige verhuurders eigen algemene voorwaarden en/of huisregels hanteren. Die algemene voorwaarden en/of huisregels van de verhuurder kunt u rechtstreeks opvragen bij de verhuurder.

6. Betalen en betaaltermijnen
Wanneer u en de verhuurder een (boekings)overeenkomst sluiten, gaat u een betalingsverplichting aan met de verhuurder van het vakantiehuis. U betaalt dus rechtstreeks aan de verhuurder. De verhuurder is vrij om zijn eigen betalingstermijnen te hanteren. De verhuurder zal u hiervan op de hoogte stellen.

7. Wijzigen, annuleringsverzekering en annuleren
7.1 Wijzigen
Nadat u een vakantiehuis geboekt heeft, kan het natuurlijk voorkomen dat u uw boeking wilt wijzigen, bijvoorbeeld doordat u van plan bent om met minder of meer mensen op vakantie te gaan dan dat u in eerste instantie heeft aangegeven. Voor het wijzigen van uw (boekings)overeenkomst verwijzen wij u door naar de desbetreffende verhuurder. Wij laten de verhuurder vrij in het wel of niet toelaten van wijzigingen van uw boeking.

7.2 Annuleringsverzekering
U kunt overwegen om een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak een groepsannuleringsverzekering aan. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de verzekeringsmaatschappijen. Vakantieadressen.NL biedt zelf geen annuleringsverzekeringen aan en bemiddelt ook niet in verzekeringen.

7.3 Annuleren
Bent u genoodzaakt uw boeking te annuleren, dan dient u hiervoor direct contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij waar u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en met de verhuurder van het vakantiehuis. In vele gevallen heeft een verhuurder eigen annuleringsvoorwaarden en/of annuleringstermijnen opgenomen in zijn algemene voorwaarden en/of in de (boekings)overeenkomst die u met de verhuurder heeft gesloten.

8. Het verblijf
8.1 Aanspreekpunt
Zowel voor, tijdens als na het verblijf is de verhuurder het aanspreekpunt voor al uw vragen over bijvoorbeeld het vakantiehuis en uw verblijf.

8.2 Inchecken en uitchecken
De in- en uitcheck tijden worden bij de meeste accommodaties getoond. Daarnaast zal de verhuurder u op de hoogte stellen hoe het in- en uitchecken verloopt. Als u eerder wilt inchecken en/of later wilt uitchecken, moet u de verhuurder vragen of dit mogelijk is. Wees er van bewust dat de verhuurder hiervoor extra voorwaarden kan stellen.

8.3 Wederzijdse verwachtingen
De verhuurder doet zijn best om u en uw mede gasten een fijn vakantieverblijf te bieden, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het vakantiehuis bij uw aankomst schoon en opgeruimd is. Daarnaast verwacht de verhuurder dat u en uw mede gasten zich als goede gasten gedragen. Hieronder verstaat de verhuurder in ieder geval dat u en uw mede gasten (i) geen overlast en hinder veroorzaken, (ii) het vakantiehuis achterlaten zoals het bij aankomst werd aangetroffen, en (iii) gebruik maken van beddengoed. Daarnaast moet u zich er van bewust zijn dat de verhuurder eigen algemene voorwaarden en huisregels kan hanteren waarin verdere gedragsregels kunnen staan.

8.4 Schade
Als u of uw mede gasten schade veroorzaakt in of rondom het vakantiehuis, dient u zich zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. De verhuurder kan u aansprakelijk stellen voor de schade. In dit geval zal de verhuurder u op de hoogte brengen van de vergoeding die u moet betalen in verband met de veroorzaakte schade. Vakantieadressen.NL helpt niet bij de afhandeling van de eventuele te vergoeden schade.

8.5 Niet naar verwachting en klachten
Het kan natuurlijk voorkomen dat het vakantiehuis niet aan uw verwachtingen voldoet. Meldt dit direct bij de verhuurder. De verhuurder zal uw klacht in overweging nemen en proberen er samen met u uit te komen. Hoewel wij niet helpen bij het oplossen van klachten, zouden wij het wel fijn vinden als u klachten over een vakantiehuis en/of verhuurder bij ons meldt. Zo kunnen wij de verhuurder hierop aanspreken.

9. Verdere communicatie
Als u via onze website in contact komt met de verhuurder (bijvoorbeeld door een informatieaanvraag, een optie aanvraag of een reserveringsaanvraag te doen), stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor verdere communicatie met u. Daarnaast ontvangt de verhuurder de door u ingevulde gegevens en mag deze verhuurder uw gegevens gebruiken voor verdere communicatie met u. Bekijk hiervoor ook ons Privacy- en Cookiebeleid. Daarnaast benadrukken wij dat de communicatie tussen u en de verhuurder rechtstreeks is. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de communicatie tussen u en de verhuurder.

10. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
U erkent en bevestigt dat niet wij, maar de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor de op onze website getoonde informatie, prijzen, beschikbaarheid, foto’s, teksten, gegevens, locaties of andere openbaringen met betrekking tot zijn vakantiehuis. Voor de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid tijdens uw verblijf verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van de verhuurder en/of de (boekings)overeenkomst die u met de verhuurder heeft gesloten.

11. Bereikbaarheid websites van Vakantieadressen.NL
Vakantieadressen.NL heeft een inspanningsverplichting om de websites in het beheer van Vakantieadressen.NL zoveel mogelijk online te houden. Wij kunnen niet garanderen dat de websites 24 uur per dag online zijn. Storingen zal Vakantieadressen.NL zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen. Heeft u een storing of fout ontdekt op onze websites, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.

12. Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendom van de informatie, content en dergelijke van onze website (hieronder valt onder andere het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankrecht) en de software van onze website is eigendom van Vakantieadressen.NL B.V. en/of gelieerde ondernemingen. Wij hebben het exclusieve eigendom op al hetgeen getoond is op onze website, voorbeelden hiervan zijn: alle getoonde informatie, teksten, foto’s, vormgeving, ontwerpen, zoekmodules, beschikbaarheidskalanders, prijscalculators, overige rechten en dergelijke. U heeft geen toestemming tot het kopiëren, namaken, verhandelen of anderszins gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven. Elk gebruik in strijd hiermee vormt een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

Mocht u van mening zijn dat op de geplaatste informatie, content of dergelijke uw rechten berusten, dan hoort Vakantieadressen.NL dat graag zo spoedig mogelijk van u. Alle informatie en gegevens over een vakantiehuis zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben ontvangen van de desbetreffende verhuurder. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op onze website geplaatst bij het desbetreffende vakantiehuis. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website, zullen wij niet controleren of de rechten van alle informatie en gegevens berusten bij de verhuurder. De verhuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor de rechten van alle informatie en gegevens die getoond worden bij zijn vakantiehuis. Vakantieadressen.NL is dus in geen enkel geval aansprakelijk, maar neemt wel zo spoedig mogelijk contact op met de desbetreffende verhuurder om het probleem te verhelpen.

13. Privacy en cookies
Wij respecteren uw privacy. Bent u benieuwd hoe wij dit regelen, bekijk dan ons Privacy- en Cookiebeleid

14. Overige bepalingen
Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. De originele Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. Deze vertaalde versies zijn onofficieel en u kunt geen rechten aan de vertaalde versie ontlenen. In het geval er een verschil bestaat tussen de Nederlandse en vertaalde versie, wordt de uitleg van de Nederlandse versie gebruikt.

Vakantieadressen.NL behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wij adviseren u dan ook om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele veranderingen.

Huis is toegevoegd aan je favorieten
Huis is verwijderd uit je favorieten